top of page
Touchgrip_page_cwitt_dental-01.png

Základní sada pro optimální provedení chirurgických zákroků metodou Hürzelera a Zuhra. Obsahuje osm nástrojů z řady TOUCHGRIP. Díky setření hranice mezi instrumentariem určeným pouze pro mikrochirurgické nebo makrochirurgické intervence, je tato kazeta vhodná pro všechny druhy zákroků z oblasti dentální chirurgie.

Na základně vlastních dlouhodobých klinických zkušeností vyvinuli profesor Hürzeler a doktor Zuhr sadu nástrojů, která odpovídá na základní potřeby implantologické a periodontální chirurgie.

Už samotný název „TOUCHGRIP“ poukazuje na skvělé přilínání k dlani a optimální reakci nástrojů na pohyby operátora. Stejná sada se může úspěšně používat v širokém spektru mikro a makrochirurgických zákroků.

touchgrip-01_dental_instruments_cwittdental-01.png
touchgrip-01_dental_instruments_cwittdental-02.png

Mikrokleště

Anatomické a chirurgické mikrokleště byly zkombinovány do jednoho nástroje, aby se snížil počet potřebných nástrojů a tím i četnost výměny nástrojů při šití. Tyto mikrokleště mají tvar anatomických kleští s hroty chirurgických kleští. Při mírném tlaku na rukojeti se uzavře pouze přední část kleští. To umožňuje chirurgům držet tkáň při preparaci nebo šití s minimální traumatizací, protože anatomická část kleští s plošším koncem uzavřená není. Teprve po vyvinutí vyššího tlaku se uzavře i prodloužená část nástroje potřebná pro šití, což umožní bezpečné držení a uzlování velmi jemných mikrochirurgických stehů 6-0 a 7-0.

touchgrip-02_dental_instruments_cwittdental-01.png
touchgrip-02_dental_instruments_cwittdental-02.png

Mikronůžky s pružinou

Zahnuté mikronůžky se špičatými pracovními konci se ukázaly být ideální pro parodontologickou mikrochirurgii. Dosud nebylo možné vytvořit nástroj, který by v sobě zahrnoval jak nůžky potřebné pro šití, tak nůžky na tkáně. Nová konstrukce mikronůžek TOUCHGRIP to však nyní umožňuje. Lze je použít k provádění kontrolovaných řezů v měkkých tkáních a k odstraňování granulační tkáně z vnitřní strany laloku, ale jejich primární funkcí je odstřihávání chirurgické nitě při šití. Pro usnadnění rotačních pohybů dostaly rukojeti mikronůžek oblý tvar, ale zakřivené linie nijak neovlivňují samotný úchop nástroje.

touchgrip-03_dental_instruments_cwittdental-01.png
touchgrip-03_dental_instruments_cwittdental-02.png

Rukojeť pro mikroskalpel

S tradičními skalpely není možné provádět přesné řezy bez ztráty tkáně. To platí zejména v aproximálních oblastech se špatným přístupem a na hřebeni dásňových tkáních s vysokým a úzkým profilem u zubů s malým průměrem. Rukojeť skalpelu TOUCHGRIP má kulatý průřez a protiskluzový povrch. Je navržena tak, aby se do ní daly uchytit mikrochirurgické skalpelové čepele. Pro použití v parodontologické chirurgii jsou nejlepšími nástroji bříškaté čepele a čepele Microblade SR od společnosti Keydent.

touchgrip-04_dental_instruments_cwittdental-01.png
touchgrip-04_dental_instruments_cwittdental-02.png

Držák na mikrojehly

Abyste mohli mít přesnou kontrolu nad mikrochirurgickými nitěmi používanými v parodontologické chirurgii, potřebujete nástroj, který pevně uchopí jemné jehly různých velikostí, aniž by je ohýbal. Držák na mikrojehly TOUCHGRIP tento požadavek splňuje a jeho štíhlá ramena jsou stále dostatečně drobná, aby zajistila optimální přístup do aproximálních oblastí. Pracovní konec je vyztužen nově vyvinutou karbidovou vložkou, která snižuje opotřebení a optimalizuje oporu jehly.

touchgrip-05_dental_instruments_cwittdental-01.png
touchgrip-05_dental_instruments_cwittdental-02.png

Elevátor papily

Elevátor papily je nástroj ve tvaru disku s dvojitým koncem a jednostrannými hroty o různém průměru. Umožňuje preparaci jemných tkání za minimální traumatizace, což je důležité zejména v aproximální oblasti, kde je použití běžných nástrojů téměř nemožné. U mezizubních řezů, které se obvykle provádějí bukálně v podobě modifikovaných přístupových laloků, umožňuje elevátor papily chirurgům kompletně nadzvednout mezizubní tkáně. To významně přispívá k zachování těchto struktur.

touchgrip-06_dental_instruments_cwittdental-01.png
touchgrip-06_dental_instruments_cwittdental-02.png

Tunelovací nůž

Tento kombinovaný tunelovací nástroj má ostré pracovní konce ve tvaru kyrety. Nově vyvinutý tunelovací nůž výrazně minimalizuje riziko perforace u bukálních laloků s nerovnoměrnou tloušťkou. Jeho použití navíc zajišťuje lepší hojení rány a může přinést i lepší estetické výsledky. Rovný hrot se používá především v horní čelisti, zejména tam, kde je vyžadována tunelovací technika pro větší plochy keratinizované gingivy. Šikmý hrot lze použít k preparaci tunelu v dolní čelisti, zejména v bukální oblasti. Kromě toho zahnutí hrotu umožňuje chirurgům nástroj natočit, takže mohou provádět řezy v aproximálních oblastech.

touchgrip-07_dental_instruments_cwittdental-01.png
touchgrip-07_dental_instruments_cwittdental-02.png

Palatinální periosteální elevátor

Palatinální elevátor od společnosti TOUCHGRIP poskytuje rovný a zahnutý pracovní konec. Rovný konec se používá k preparaci bukálních a palatinálních laloků v celé tloušťce, zatímco zahnutý konec se výborně hodí k vytváření Tintiho laloku a odběru autologních štěpů z drsnatiny dolní čelisti.

Doplňková periodontální sada obsahující 7 kvalitních nástrojů TOUCHGRIP (včetně kazet) je určena pro periodontální zákroky, jako jsou minimálně invazivní resekce laloku. Forma nástrojů byla vyvinuta na základě specifických požadavků pro nástroje určené pro tento druh zákroků.

Pro návrháře byl prioritou nejen efektivní řezný nástavec, ale také ergonomie nástrojů pro větší preciznost a optimální reakci nástrojů na pohyby ruky operátora. Proto byli přizváni ke spolupráci vynálezci, kteří se věnují vývoji ergonomických vlastností nástrojů.

touchgrip-13_dental_instruments_cwittdental-01.png
touchgrip-13_dental_instruments_cwittdental-02.png

Zahnutá kyreta

Prémiová kyreta z řady TOUCHGRIP se zahnutými hroty.

touchgrip-14_dental_instruments_cwittdental-01.png
touchgrip-14_dental_instruments_cwittdental-02.png

Rovná kyreta

Prémiová kyreta z řady TOUCHGRIP s rovnými hroty.

touchgrip-15_dental_instruments_cwittdental-01.png
touchgrip-15_dental_instruments_cwittdental-02.png

Scaler pro dentální hygienistky

Scaler pro dentální hygienistky.

touchgrip-16_dental_instruments_cwittdental-01.png
touchgrip-16_dental_instruments_cwittdental-02.png

Dlátko

Oboustranné dlátko pro práci tahem z řady TOUCHGRIP umožňuje tvarování distálních oblastí kosti.

touchgrip-17_dental_instruments_cwittdental-01.png
touchgrip-17_dental_instruments_cwittdental-02.png

Kostní dlátko Fedi

Ostré kostní dlátko Fedi pro tvarování kosti na meziální straně zubů a rovné dlátko pro tvarování aproximální kosti.

touchgrip-19_dental_instruments_cwittdental-01.png
touchgrip-19_dental_instruments_cwittdental-02.png

Kostní škrabka

Kostní škrabka umožňuje chirurgovi odebírat malé množství autogenních kostních hoblin během parodontologické chirurgie.

bottom of page