top of page
uvodni_foto_hurzeler_implantologie_nove_trendy_v_implantologii.png

NOVÁ FAKTA

s námi opět v ČR!

Prof. Markus Hürzeler

20.-21. 10. 2023
Praha

Nové trendy v implantologii 
a managementu měkkých tkání

icon_workshop-01.png

WORKSHOPY

Praktické kurzy s Assoc. Prof Dr. Ulrike Kuchler nebo s Dr. Pawełem Porczykem
21. října 2023

Hotel Vienna House Diplomat
Cena: 13.500,- Kč (570€)
                uvedené ceny jsou s dph

ulrike_foto_pink_2.png

WORKSHOP 1

Assoc. Prof. Dr. Ulrike Kuchler

Tipy a triky v chirurgii a protetice

Ulrike Kuchler zastává pozici docentky na katedře ústní chirurgie na Univerzitní stomatologické klinice Lékařské univerzity ve Vídni. Vystudovala všeobecné lékařství (titul MD) a stomatologii (titul DMD) na Lékařské univerzitě ve Vídni, kde v roce 2007 také zahájila pod vedením profesora George Watzeky svoji klinickou a vědeckou kariéru.

V roce 2011 pokračovala ve svém odborném růstu pod vedením profesora Daniela Busera na katedře ústní chirurgie a implantologie na Univerzitě v Bernu, Švýcarsko, kde působila až do roku 2015, kdy se vrátila na Lékařskou univerzitu ve Vídni. Ve Vídni provozuje Ulrike Kuchler od roku 2015 soukromou zubní ordinaci zaměřující se na ústní chirurgii, implantologii a konzervativní procedury u zubních implantátů. Kromě klinické

a vědecké práce (h-index: 15, s více než 30 publikacemi) se Ulrike Kuchler velice angažuje ve vzdělávání

a pravidelně vede kurzy na téma ústní chirurgie, implantologie a augmentační procedury.

Jako členka podvýboru připojeného ke komisi EAO pro vzdělávání, jako juniorská mezinárodní delegátka Rakouské implantologické společnosti a jako koordinátorka studijního klubu ITI pro Rakousko, se doktorka Kuchler velmi angažuje ve vzdělávacích programech v oboru implantologie.

Program worskhopu s Assoc. Prof. Dr. Ulrike Kuchler

Předoperační chirurgické a protetické plánování

přednáška

přestávka

Management měkkých a tvrdých tkání před, během a po

zavedení implantátu

přednáška

Přestávka na oběd

Současné koncepce u náhrad nesených implantáty a protetika

praktický ukázka

09:00 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 12:00

12:00 - 13:00 

13:00 - 16:00

WORKSHOP 2

Dr. Paweł Porczyk

Umístění implantátu v souvislosti s managementem měkkých tkání

V roce 2012 dokončil studium stomatologie na Lékařské univerzitě v Lodži a poté v letech 2012-2019 pracoval na nemocniční klinice ústní chirurgie a implantologie v Lodži.

Mezitím v roce 2018 vystudoval parodontologii a účastnil se kurzů vedených prof. Giovannim Zucchellim,

prof. Markusem Hurzelerem a prof. Istvánem Urbanem. Spolu s Michalem Szczutkowskim vytvořil

v Bełchatowě vzdělávací platformu Soft Tissue Institute a v současné době vede kurzy na

téma implantologie, včetně problematiky gingiválních recesů a prodlužování korunek.

Program worskhopu s Dr. Pawełem Porczykem

Umístění implantátu - hlavní zásady

přednáška

Úloha měkkých tkání v okolí implantátu

přednáška

přestávka

Metody managementu měkkých tkání

přednáška

Přestávka na oběd

​​

Klíčový faktor dlouhodobé úspěšnosti - vhodná protetická náhrada

přednáška

Volný gingivální štěp kolem implantátu

Praktická ukázka

09:00 - 9:45

10:30 - 10:45

10:45 - 12:00

12:00 - 13:00 

13:00 - 14:00

09:45 - 10:30

14:00 - 17:00

  • Akce je hodnocena v systému celoživotního vzdělávání České a Slovenské stomatologické komory.

  • Kurz bude veden v anglickém jazyce (bez tlumočení).

  • Počet účastníků je omezen na 15 míst pro každý workshop

  • Registrovat se je možné pouze na jeden z workshopů

zapati_foto.png
C_witt_dental_thommen_kongress_Hurzeler.png
icon_telefon_obalka-01.png

SEKRETARIÁT KONFERENCE

Tereza Kaslová

GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Telefon: +420 732 579 639

E-mail: cwittdentalskoleni@guarant.cz

bottom of page