top of page

Advanced bone and soft tissue regeneration
in implantology

ZPĚTNÁ VAZBA

Vyplňte prosím dotazník, který nám pomůže lépe se přizpůsobovat Vašim potřebám při přípravě příštích školení.

Byla pro Vás konference z pohledu odborné informační hodnoty přínosná?
Rozšířil workshop Vaše praktické dovednosti?
Byl/a jstespokojen/asorganizačnímzajištěnímtétoakce?
Celkové hodnocení školení
Jak jste se o této události dozvěděl/a?

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku,pomůže nám při organizaci další akce.

bottom of page