top of page

Dr. Ueli Grunder, DMD
IMPLANTS IN THE ESTHETIC Z
ONE

Hotel Sen, Senohraby, 15.-16.3.2024

Grunder_foto_kongress_C.witt_dental.png

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na dvoudenní konferenci „IMPLANTS IN THE ESTHETIC ZONE“, která se bude konat v hotelu Sen v Senohrabech u Prahy dne 15.3.2024.

Dne 16.3.2024 budou dále probíhat workshopy.  

Hlavním řečníkem akce je Dr. Ueli Grunder, DMD, který je bývalým prezidentem Švýcarské společnosti ústní implantologie a Evropské akademie estetické stomatologie. Publikoval řadu článků a knihu Implantáty v estetické zóně (Quintessence, 2015), která byla přeložena do 11 jazyků. Hojně přednáší na národní i mezinárodní úrovni o chirurgických a protetických aspektech implantologické stomatologie. Dr. Grunder provozuje skupinovou soukromou praxi v Zollikonu-Zürichu ve Švýcarsku.

15.3.2024

Program

PŘEDNÁŠKA 9:00 - 13:00 HOD

PŘEDNÁŠKA 9:00 - 13:00 HOD Implantáty v estetické zóně

Dosažení optimálního estetického výsledku při implantologické terapii je náročnou a problematickou procedurou.

Jedním z nejdůležitějších aspektů je předvídatelnost našich konečných výsledků. Různé obory zubního lékařství,

které se na tomto ošetření podílejí (ústní chirurgie, parodontologická chirurgie, protetika) by neměly být rozebírány odděleně. Jediný způsob, jak dosáhnout uspokojivého výsledku je zohlednit všechny možné aspekty v každém kroku ošetření (plánování ošetření, chirurgická fáze, protetická fáze).

Během kurzu budou probrány různé způsoby ošetření

a aspekty týkající se náhrady jednoho zubu a částečně bezzubých případů:

 

 • Úvod a biologické pozadí

 • Analýza případů před ošetřením – klíč k úspěchu

 • Co dělat při extrakci zubu v estetické zóně

 • Vliv pozice implantátu na protetické možnosti

 • Okamžité zavedení implantátu v estetické zóně – jak dosáhnout nejlepších výsledků

 • Augmentace kosti za účelem zlepšení estetiky současně se zavedením implantátu

 • Augmentace kosti před zavedením implantátu

 • Augmentace měkkých tkání: různé postupy

 • Druhá fáze chirurgického výkonu – jak můžeme kontrolovat měkké tkáně

 • Management měkkých tkání při protetické fázi ošetření

 • Dlouhodobé výsledky: jak stabilní je augmentovaná tkáň v průběhu až 30 let

 • Shrnutí

9:00 - 10:30

 • Úvod

 • Okamžité implantace

 • Zavádění implantátů v kombinaci s GBR

10:30 - 11:00

 • Přestávky

11:00 - 13:00

 • Dvoufázové implantace

 • Transplantace měkkých tkání

 • Druhá chirurgická fáze implantace / Odkrytí implantátů

 • Druhá chirurgická fáze implantace se současnou transplantací měkkých tkání

13:00 - 14:00  

 • Oběd 

WORKSHOP 14:00 - 18:30 HOD

14:00 - 16:00                 

 • Praktická část s modelem: Zavedení implantátu se současnou augmentací kosti GBR

 • Praktická část s vepřovou čelistí: Subepiteliální štěp pojivové tkáně        

16:00 - 16:30

 • Přestávka

16:30 - 18:30    

 • Inlejový štěp

 • Štěp s tunelovou technikou

 • Volný gingivální štěp    

20:00 - 22:00 

 •    Společenská večeře

16.3.2024

Program

WORKSHOP 9:00 - 16:30 HOD 

Příprava periodontologických pacientů na implantologickou léčbu.

9:00 - 13:30

 • Workshop

13:30 - 14:30

 • Lunch

14:30 - 16:30

 • Workshop

 

TEORETICKÁ ČÁST:

 • Anatomie periodoncia.

 • Algoritmus diagnostiky a léčby zánětlivých problémů periodoncia u protetických pacientů.

 • Abnormality rozměrů klinických korunek z hlediska protetického ošetření – prodlužování korunky v estetické oblasti a u posteriorních zubů.

 • Prezentace sady nástrojů včetně vrtáků a nití.

 • Pojednání o technikách zákroků krok za krokem.

 • Použití gingiválních štěpů při protetickém ošetření.

 • Gingivální management při protetickém ošetření pomocí implantátů.

 • Vhodná expozice implantátů.

 • Použití gingiválních štěpů v implantologii (vytvoření keratinizované gingivy u implantátů).

 • Prezentace klinických případů.

 • Výuka odběru gingiválních štěpů z patra včetně techniky technikou jeho zabezpečení.

 • Výuka odběru krve pro získání růstových faktorů (CGF,PRF).

PRAKTICKÁ ČÁST:

 • Praktická cvičení na živočišném materiálu a lilku.

 • Chirurgické prodlužování korunek krok za krokem.

 • Odběr gingiválního štěpu.

 • Výuka odběru krve.

 • Práce s růstovými faktory

 • Výuka správného šití gingiválního štěpu.

 

PŘÍNOSY ŠKOLENÍ:

Po absolvování školení bude lékař umět chirurgicky prodloužit korunku v estetické i funkční oblasti.

Naučí se odebírat krev a pracovat s růstovými faktory.

Bude schopen samostatně provést transplantaci dásně.

01     Dr n.med. Jacek Żurek
Jacek_Zurek_kongres_C.Witt_Dental.png
02     Lek. Dent. Michał Szczutkowski

WORKSHOP 9:00 - 16:30 HOD 

Implantace kombinovaná s regenerací kosti

Školení rozvíjí schopnost zvolit techniku kostní regenerace podle požadavků pacienta. Ukazuje předvídatelné provedení zákroku a dosažení dlouhodobé stability získané kostní tkáně. Účastníci získávají znalosti o vybavení a materiálu, jež jsou potřebné k provádění jednotlivých technik.

9:00 - 13:30

 • Workshop

13:30 - 14:30

 • Lunch

14:30 - 16:30

 • Workshop

TEORETICKÁ ČÁST:

 • Příprava pacienta, zejména dutiny ústní, na zákroky kostní regenerace

 • Strategie léčby – načasování jednotlivých postupů

 • Indikace a kontraindikace

 • Dovednosti při projektování laloku – mikroskalpely a skalpely, vertikální řezy – kde a jak. Schopnost vytvořit rozdělený lalok tak, aby bylo dosaženo dostatečné mobility laloku. Zda je nutný lingvální lalok a jak jej bezpečně rozříznout v laterální části mandibuly.

 • Kortikotomie – kdy ji použít a kdy ne.

 • Materiály pro kostní regeneraci: materiály z krabičky a autogenní kost – kdy který použít. Které membrány fungují a které použít v kombinaci s biomateriály ze specifických skupin.

 • Doporučené nástroje a materiály

 • Výhody a nevýhody nejběžnějších technik pro zákroky kostní regenerace. Techniky pro dosažení stabilizace membrán a kostních bloků

 • Techniky šití – ze kterých skupin, jaké tloušťky

 • Farmakoterapie a pooperační indikace

 • Jak se vypořádat s komplikacemi

PRAKTICKÁ ČÁST:

 • Re-live videozáznamy zákroků

 • Cvičení na měkkých tkáních – projektování laloku, dosažení mobility laloku a šití na živočišných preparátech

 • Cvičení na preparátech zvířat – techniky stříhání a stabilizace membrán a použití biologických materiálů

 • GBR techniky řízené kostní regenerace:

 • sausage technique – kolagenová membrána a piny

Michal_Szczutkowski_kongres_C.Witt_Dental.png
03     Lek. Dent. Maciej Walczak

WORKSHOP 9:00 - 16:30 HOD 

Užitečné techniky v zubní chirurgii a implantologii Mikrochirurgický koncept.

 

Každý účastník provedl mikrochirurgické šití na kofferdamu a četná cvičení na živočišném materiálu.

Účastníci měli rovněž možnost shlédnout videozáznamy zákroků. Diskutovali jsme o principech konstrukce

a šití laloků používaných při zákrocích kostní regenerace. Procvičili jsme techniky preparace

a mobilizace bukálních a lingválních laloků.

Zvláštní důraz jsme tentokrát kladli na postupy regenerace měkkých tkání:

 • Stopkovaný palatální lalok

 • Rekonstrukce keratinizované zóny dásně pomocí FGG štěpu.

 • Obnovení objemu měkkých tkání pomocí CTG štěpů

9:00 - 13:30

 • Workshop

13:30 - 14:30

 • Lunch

14:30 - 16:30

 • Workshop

Macej_Walczak_kongres_C.Witt_Dental.png

Registrace

 • Přihláška do 31.12.2023 early (přednáška Dr. Ueli Grunder, DMD)        

3.500,- Kč / 137€    

 • Přihláška od 1.1.2024 standart (přednáška Dr. Ueli Grunder, DMD)        

4.400,- Kč / 173€

 • Přihláška od 15.2.2024 last minute (přednáška Dr. Ueli Grunder, DMD)        

5.300,- Kč / 207€

 • Zákazníci C.Witt Dental/Thommen (přednáška Dr. Ueli Grunder, DMD)    

2.600,- Kč / 102€     

+ sleva na workshop Dr. Ueliho Grundera, DMD ve výši 20%

 • Workshop 15.3.2024 VYPRODÁNO (workshop Dr. Ueli Grunder, DMD)                

12.150,- Kč / 476€

 • Workshop 01 - 16.3.2024  (workshop Dr n.med. Jacek Żurek)            

12.150,- Kč / 476€

 • Workshop 02 - 16.3.2024  (workshop Lek. Dent. Michał Szczutkowski)        

12.150,- Kč / 476€

 • Workshop 03 - 16.3.2024  (workshop Lek. Dent. Maciej Walczak)        

12.150,- Kč / 476€

 • Společenská večeře                                        

950,- Kč / 38 €                                             

uvedené ceny jsou bez dph

Vyplňte prosím dotazník,
a my se Vám brzy ozveme s detaily Vaší registrace.

Fakturační údaje:

Zaštkrtněte prosím, čeho se chcete účastnit 15.3.2024
Zaškrtněte prosím, jaké workshopu byste se chtěli účastnit 16.3.2024

Děkujeme za odeslání a těšíme se naviděnou.

Kotva 1

Ubytování

 • Počet účastníků na workshop Dr. Ueli Grunder, DMD 15.3.2024 je omezen na 30 osob.

 • Počet účastníků na workshopy 16.3.2023 je omezen na 15 osob/workshop

 • Workshopy budou vedeny v anglickém jazyce bez tlumočení.

 • Dr. Ueli Grunder, DMD bude přednášet v anglickém jazyce, tlumočení do češtiny zajištěno.

 • Přednáška i workshopy jsou hodnoceny v systému celoživotního vzdělávání České i Slovenské stomatologické komory.

Hotel Sen se nachází v obci Senohraby, která je součástí pohádkového regionu LADŮV KRAJ, pouze 25 km od Prahy.

Hotel nabízí komfortní pokoje, moderní prostory ke konferenci a kdo by měl chvíli čas může využít oázu klidu a odpočinku

v podání hotelového wellness Infinit SEN

ubytovani_kongres_C.witt_dental.png
Ceník ubytování
 • 2.980,- Kč / dvojlůžkový pokoj se snídaní
 • 2.580,- Kč / jednolůžkový pokoj se snídaní 
slevový kód na ubytování Vám obratem zašleme po podání přihlášky, 
nebo Vám na Vaší žádost ubytování rezervujeme sami.
Nela_foto_blue_round-01.png

 

 

       

Bc. Nela Bednářová, DiS.

sales representative

+420 739 043 449

nela.bednarova@cwittdental.cz            

C. Witt Dental spol. s r.o.             

Těším se na viděnou
CWITT_dental_logo_trans-01.png
bottom of page